PBM-RICHTLIJNEN / CE-STANDAARDEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn middelen die de gebruiker beschermen tegen één of meerdere gezondheids- of veiligheidsrisico's.
Om persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU te mogen verkopen, dient de richtlijn 89/686/EG te worden gevolgd. Dit is de Europese richtlijn voor de regeling van PPE-producten, zijn de eisen vastgelegd op het gebied van werking, markering, technische documentatie en het verkrijgen van het CE-keurmerk.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in de richtlijn in drie categorieën ingedeeld:

Categorie I – Eenvoudige beschermingsmiddelen waarvan de gebruiker zelf het beschermingsniveau kan beoordelen.
Producten van Blåkläder: regenkleding.

Categorie II – Gemiddelde (noch eenvoudige, noch geavanceerde) beschermingsmiddelen die beschermen tegen gemiddelde risico's.
Producten van Blåkläder: waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, kniebescherming, vlamwerende kleding, zaagbescherming.

Categorie III – Geavanceerde beschermingsmiddelen die de gebruiker beschermen tegen levensgevaar of ernstig, blijvend letsel en waarbij de gebruiker de risico's niet zelf en tijdig kan identificeren.
Producten van Blåkläder: beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog.

Beschermingsmiddelen in categorie II en III hebben een typegoedkeuring van een bevoegde instantie en zijn aangepast aan meerdere, verschillende geharmoniseerde standaarden.

Om PPE-producten te mogen verkopen, moeten deze een CE-keurmerk dragen. Het CE-keurmerk betekent dat het product een typegoedkeuring heeft en voldoet aan de eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen worden gesteld in de richtlijn 89/686/EG. Met dit keurmerk mogen de beschermingsmiddelen in alle EU- en EES-landen worden verkocht.
Alle PPE-producten van Blåkläder voldoen aan de eisen die worden gesteld in de richtlijn 89/686/EG.


Heeft u vragen, opmerkingen of wenst u meer informatie:
info@blaklader.be | Tel.nr. +32 (0)15 64 10 60