EN 14404 - Spaar uw knieën

Slijtage van de knieën is steeds vaker een beroepsziekte. Na de rug de meest voorkomende klacht van het bewegingsapparaat. Naast het werk is sport een belangrijke oorzaak (bijvoorbeeld voetballen, atletiek, skiën en hardlopen), juist werknemers met kniebelastende beroepen kunnen daardoor extra klachten krijgen.

Wat is geknield en gehurkt werken? Geknield of gehurkt werken vindt plaats als men door de knieën zakt om vervolgens in die houding de handelingen te verrichten. Vaak of gedurende langere tijd knielen en hurken kan tot gezondheidsklachten leiden. Er is sterk bewijs dat meer dan 15 minuten per dag knielen of hurken de kans op artrose van de knie en knieklachten vergroot. Er is een groot aantal beroepsgroepen waar knielen en hurken vaak voorkomt, zoals de agrarische sector, de bouwnijverheid, de installatiebranche, de meubelindustrie, brandweer en de schoonmaakbranche.

Wat is er aan te doen?

Bronmaatregelen. De wet verlangt dat risico's in eerste instantie bij de bron worden aangepakt, zodat de oorzaak van het probleem wordt weggenomen. Wanneer aanpak bij de bron niet mogelijk is, moeten technische of organisatorische maatregelen worden genomen. Op de laatste plaats - in principe als tijdelijke noodmaatregelen, totdat betere oplossingen voorhanden zijn - moeten Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) verstrekt worden.

Blåkläder zorgt voor effectieve kniebescherming voor vakmensen die op hun knieën moeten werken. Alle modellen kniebeschermers van Blåkläder voldoen aan de certificering EN 14404 en bieden de drager bescherming tijdens het werken op de knieën. Certificering is alleen geldig in combinatie met een Blåkläder werkbroek.

Koop Blåkläder kniebeschermers en spaar uw knieën!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: verkoop@blaklader.nl

Kniestukken gecertificeerd volgens EN 14404 biedende drager bescherming tijdens het werken op de knieën. Kniebescherming wordt ingedeeld volgens klasse :

Klasse  Normaal gebruik
Klasse 0 Effen vloeren
Klasse 1 Effen of oneffen vloeren. Beschemt tegen impact van minstens (100 ± 5) N.
Klasse 2 Effen of oneffen vloeren onder moeilijke omstandigheden Beschemt tegen impact van minstens (250 ± 10) N.

 

Kniestukken worden onderverdeeld in volgende types:

Type Presentatie
Type 1 Losse kniestukken, worden rond het been worden vastgemaakt
Type 2 Losse kniestukken in de vorm van schuimrubber of andere opvulling, worden opgeborgen in kniezakken op de benen, of vastgemaakt aan de broek.
Type 3 Kniestukken die niet aan het lichaam vastgemaakt zijn, maar zodanig geplaatst zijn dat de gebruiker ermee kan voortbewegen.
Type 4 Kniestukken die deel uitmaken van een geheel met extra functies, zoals een steun om zich aan recht te trekken of kniestoel. De kniestukken kunnen aan het lichaam worden vastgemaakt of los gebruikt worden.