EN 14116 - Bescherming tegen hitte en vlammen

Beschermende kleding die aan deze internationale norm voldoet, is bedoeld voor het beschermen van de gebruiker tegen incidenteel en kortdurend contact met kleine vlammen in omstandigheden waarbij er geen significant hittegevaar is en zonder de aanwezigheid van een ander type hitte. Als bescherming tegen hittegevaren noodzakelijk is, wordt ISO 11612 aanbevolen.

Beschermende kleding conform EN ISO 14116 kan uit meerdere afzonderlijke kledingstukken of uit één kledingstuk met één of meer lagen bestaan. Alle materialen die claimen aan deze norm te voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.

BEPERKTE VLAMVERSPREIDINGSINDEX

  • Index 1 (vlamverspreiding, brandende druppels en nagloeien)
  • Index 2 (zoals index 1 en inclusief gatvorming) 
  • Index 3 (zoals index 2 en inclusief nabranden)

Als de index 1 (laagste niveau) is, kan het kledingstuk uitsluitend worden gebruikt over een kledingstuk met index 2 of 3. Index 1 mag geen con-tact met de huid hebben, bijv. nek en pols.

REINIGINGSINDEX
Huishoudelijk wassen: aantal wasbeurten met letter H / wastemperatuur.
Industrieel wassen: aantal wasbeurten met letter I / wastemperatuur.
Chemisch reinigen: aantal reinigingen met letter C / internationaal symbool voor chemisch reinigen.

Als materialen niet kunnen worden gewassen of chemisch gereinigd, moet de reinigingsindex 0/ 0 zijn. De uiteindelijke index in het waslabel moet de volgende vorm hebben:
Beperkte vlamverspreidingsindex / reinigingsindex.

Bijvoorbeeld: 2/5H/60 staat voor een materiaal met brandbaarheidsindex 2, 5 keer thuis wassen op 60 ºC.

VERZORGINGSAANWIJZINGEN
Volg de symbolen op de waslabels van het kledingstuk op.  
Gebruik uitsluitend synthetische wasmiddelen, geen wasmiddelen die zeep bevatten. Houd de kledingstukken schoon voor maximaal be-schermend resultaat.