EN 13034 - Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

Gebruik deze kleding in combinatie met andere kledingstukken die de bescherming bieden zoals vastgelegd in EN 13034. Een beschermingspak tegen vloeibare chemicaliën (type 6) dient ten minste de romp en de ledematen te bedekken, zoals bijvoorbeeld een coverall uit één stuk of tweedelige pakken, met of zonder capuchon, sokken voor in laarzen of hoezen om laarzen. Een beschermingspak tegen vloeibare chemicaliën (type 6) is het laagste niveau van chemische bescherming en is geschikt voor gebruik als de risico’s als gering zijn beoor-deeld en een volledige barrière tegen het doordringen van vloeistoffen niet noodzakelijk is, d.w.z. in die situaties dat de dragers in staat zijn tijdig maatregelen te treffen als hun kleding in aanraking komt met vloeibare chemicaliën. Lage risico’s kunnen bijvoorbeeld zijn mogelijke blootstelling aan lichte nevel of onbedoelde kleine spatten. 

Het langdurig dragen van beschermingspakken tegen vloeibare chemicaliën kan resulteren in hittestress!

Alle gebruikte materialen in beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën zijn getest en geclassificeerd zoals weer-gegeven in tabel 1. De constructie van de naden voorkomt niet alleen het binnendringen van vloeistof via stikwerk of andere componenten van een naad maar vormt ook nog eens geen belemmering voor het afstoten van de vloeistof.

Tabel 1: Prestatievereisten (EN 14325:2004) 

Tests Testmethode  Prestatievereiste
Schuurbestendigheid EN 530-2 Klasse 1: > 10 cycli
Doorscheurweerstand (trapezium) ISO 9073-4 Klasse 1: > 10 N
Treksterkte ISO 13934-1 Klasse 1: > 30 N
Weerstand tegen perforatie EN 863 Klasse 1: > 5 N
Afstoten van vloeistoffen* EN 368 Klasse 3: > 95%
Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen* EN 368 Klasse 3: > 95%
 

* Zie tabel 2: Lijst van referentiestoffen voor het testen van het doordringen en afstoten van vloeistoffen.

 

Het ontwerp van de kleding staat geen eigenschappen toe die ertoe leiden dat vloeibare chemicaliën ophopen of langere tijd in contact komen met het stofmateriaal. Het beschermingspak is ook getest op ”zeven bewegingen”, een praktische test om het afstoten en doordringen van vloeistoffen te beoordelen aan de hand van een lichte nevel en om te kijken of er hinder wordt ondervonden tijdens het dragen.

Tabel 2: Lijst van referentiestoffen voor het testen van het doordringen en afstoten van vloeistoffen

Chemische stof Gewicht con-centratie %

Temperatuur chemische stof °C (± 2 °C) 

Zwavelzuur (H2SO4) 30 (water) 20
Natriumhydroxide (NaOH) 20 (water) 20
O-xyleen Onverdund 20
Butaan-1-ol Onverdund 20

 

VERZORGINGSAANWIJZINGEN

Volg de symbolen op de waslabels van het kledingstuk op. Gebruik uitsluitend synthetische wasmiddelen, geen wasmiddelen die zeep bevatten. Houd de kledingstukken schoon voor maximaal beschermend resultaat. Na het reinigen moet de kleding worden geïnspecteerd en moet er gecontroleerd worden of de teflonafwerking opnieuw geactiveerd moet worden. De kleding mag uitsluitend worden gerepareerd met stoffen die voldoen aan de standaard voor het betreffende kledingstuk.